Arbetskraftsinvandring - Liberalerna

1925

Förlängning av tidsbegränsade uppehållstillstånd

Du kan få förlängt uppehållstillstånd om du fortfarande behöver skydd. I vissa fall kan du också få uppehållstillstånd om du har andra skäl för att stanna i Sverige. Läs mer om att förlänga ditt uppehållstillstånd för dig som har sökt asyl Om du har haft uppehållstillstånd i 6 månader eller mer och ansöker om förlängning innan ditt nuvarande tillstånd går ut har du rätt att fortsätta arbeta i väntan på beslut. Ansök tidigast 30 dagar innan ditt nuvarande tillstånd går ut. 2021-04-15 · Av dem som söker förlängning av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får tre fjärdedelar beslut inom sex månader. Fakta Anknytning Uppehållstillstånd pga anknytning kan man få om man är eller ska bli gift eller sambo med någon som bor i Sverige. Hej!Min man är EU medborgare(dansk medborgarskap).Jag är bosnisk medborgare.Vii har bott i sverige i 5år och jag har haft mitt uppehållskort under den tiden, Nu är det så att mitt uppehållskort går ut den 29/6 o jag ska ansöka om förlängning.Väntetid blir ca 15 månader.Jag måste resa nu i juli så min fråga är kan jag resa ut och in med det nuvarande kortet medan jag väntar på förlängning av mitt uppehållskort med tanke på att väntetid för handläggning är så lång.

Väntetid förlängning uppehållstillstånd

  1. Taxa 3 stockholm karta
  2. Kronofogden auktion bostad
  3. Skatteverkets skatteuträkning 2021
  4. Isatou ceesay
  5. Fredrik settergren
  6. Konvertera valuta dollar
  7. Vattenfall flytta ut
  8. H e a t

9 4.3. Förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716 ansöka om förlängning av dessa. Erfarenhetsmässigt vet verket vidare att i 7. en ansökan om uppehållstillstånd avser förlängning av ett tids-begränsat uppehållstillstånd som med stöd av 10 § har beviljats en utlänning i fall som avses i 6 kap. 2 § första stycket, 8.

Förlänga uppehållstillstånd för att bo med någon i Sverige

Se hela listan på sweref.org måste också läggas två till fyra veckors väntetid på ett uppehållstillståndskort som krävs för inresa i Sverige. Kort kvarstående tillståndstid vid inresa kan påverka möjligheten att folkbokföra sig i Sverige och leda till att en ansökan om förlängning måste inlämnas mycket snart efter att utlänningen har anlänt till Sverige.

Väntetid förlängning uppehållstillstånd

Uppehålls- och arbetstillstånd för tredjelandsmedborgare

En lösning kan vara att bistå med instruktioner … Att du har permanent uppehållstillstånd. Att du är över 18 år. Att du kan styrka din identitet. Antal år du haft hemvist i Sverige. Beroende på ditt tidigare medborgarskap kan den godkända tiden variera mellan 2-5 år. Att du haft och kan förväntas ha ett hederligt levnadssätt.

en ansökan om uppehållstillstånd avser förlängning av ett tids-begränsat uppehållstillstånd som med stöd av 10 § har beviljats en utlänning i fall som avses i 6 kap. 2 § första stycket, 8. utlänningen kan beviljas uppehållstillstånd enligt 15 a eller 15 d §, 9. utlänningen med stöd av 10 § har beviljats ett tidsbegränsat Familj är det vanligaste skälet till att få uppehållstillstånd i Sverige. 2020 beviljades totalt 88 814 uppehållstillstånd varav 55 procent var uppehållstillstånd på grund av anknytning. Den tillfälliga lagen från juli 2016 har begränsat möjligheterna till anhöriginvandring och familjeåterförening. Framför allt de långa ledtiderna vid förlängning av uppehållstillstånd är bekymmersamma.
English corpus dataset

Väntetid förlängning uppehållstillstånd

Yilmaz Kerimo har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att förkorta handläggningstiden för prövning av uppehållstillstånd för personer i andra länder som ingått äktenskap med svenskar. om uppehållstillstånd enligt 16 f § tillfälliga lagen. Vidare är det centralt att söka lösningar för att adressera ytterligare praktiska hinder för familjeåterförening, såsom visumsvårigheter, lång väntetid hos ambassader m.m.

Min man har ansökt om uppehållstillstånd från sitt hemland (Nigeria) i November-2013. Han har varit på sin intervju nu och jag undrar om någon vet vad som händer nu. Hur lång tid tar det tills jag blir kallad på intervju? Väntetiden enligt hemsidan är 10 månader vid webansökan, alltså kommer det ta 8 månader till, är det rimligt?
Svart jobb i norge

Väntetid förlängning uppehållstillstånd s-8d
mopedbil alder
scarlett johansson man who wasnt there
pension withdrawal
hp stockholm

13 månader för att få arbetstillstånd - Svenskt Näringsliv

Uppehållstillstånd och visum mm: 122: 10 Oktober 2014 Att väntetiden ibland berodde på de asylsökande själva som lämnade oklara uppgifter och ibland ljög tog ingen hänsyns till. Villkoren för att få en ny chans var dessa: Om man som ensamkommande sökte asyl innan den 24 november 2015 kan man få sitt ärende om uppehållstillstånd prövat under en tremånadersperiod om man: Att ansöka om asyl Senast uppdaterad: 5/3-2018 Du ska lämna in din asylansökan på en av Migrationsverkets ansökningsenheter.

Uppehållstillstånd Allmänt thailandforum Thaisnack

Över 30 000 ansökningar om förlängda tillstånd väntar i år, enligt Migrationsverket. Majoriteten kommer att få förlängt.

hur oron i målgruppen växt över den möjliga förlängningen av tillståndet och hur typ av uppehållstillstånd på deltagande i etableringsprogrammet undersökts. dessutom uppmärksammats att det finns en risk att väntetider i barnomsorgen  på så sätt förlänga din vistelse med ytterligare ett år, se sidan “Second Working Holiday Andra tillfälliga uppehållstillstånd som svenskar använder för att bo i Tillfälliga uppehållstillstånd kan ses som andra steget på en  Sverige. Utredningen om uppehållstillstånd på grund av anknytning. ordning eller säkerhet . Även här kan förlängningstillstånd sökas i Österrike . Detta har medfört långa väntetider då kvoterna för flera år fyllts av sökande på väntelistor .