Lärarexamen master, kombinationsprogram master- och

486

Utbildning på master- och magisternivå Lunds universitet

2014-10-22 Tid 10:00-12 Vetenskaplighet och forskningsetik, AN, 7,5 hp (huvudområde filosofi) Studiegång datorlingvistik och fonetik: För filosofie magisterexamen i ska studenten ha godkänt resultat på övriga kurser om 22,5 högskolepoäng. samt Vetenskaplighet och forskningsetik, AN, 7,5 hp (huvudområde filosofi) 3.7 Tillgodoräknanden Masterprogram i personal- och arbetslivsfrågor, huvudområde Handelsrätt/Pedagogik/Psykologi/Sociologi, 120 hp Examen: Filosofie magisterexamen med huvudområdet barn- och ungdomsvetenskap Nivå: Avancerad nivå Beslutad: 2019-10-15 Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle Gäller för kull: H21 _____ Kurser som programmet omfattar Inom huvudområdet: Barn- och ungdomsvetenskap: BUK701, Barn- och ungdomsvetenskaplig kunskapsöversikt, 7,5 hp, A1N Att förstå den skiftande betydelsen av barndom och ungdom och de olika förhållandena som formar, begränsar och främjar unga människors erfarenheter är nyckelaspekter av magisterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap. Syftet med programmet är att tillhandahålla de teoretiska och metodiska verktygen för att delta i, utveckla och förbättra aktiviteter och interventioner riktade mot barn och ungdomar. Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med barn- och ungdomsvetenskap som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits). Alla inriktningar inom programmet Barn- och ungdomsvetenskap; Didaktik; Pedagogik; Specialpedagogik; Utbildningssociologi Filosofie Magisterexamen med huvudområdet barn- och ungdomsvetenskap (Degree of Master of Science (60 credits), with a major in Child and Youth Studies).

Filosofie magisterexamen med huvudområdet barn- och ungdomsvetenskap

  1. Kommunen sommarjobb 2021
  2. Jm transport tracking
  3. Toefl test svart
  4. Minicurling
  5. Uta arlington address
  6. Betalningsvillkor till privatperson
  7. Grej
  8. Kandidatexamen juridik uppsala

Skolsköterskans upplevelse av att arbeta med barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt . En intervjustudie med kvalitativ ansats . The School Nurse Experience of Working with Children and Adolescents Who Suffers from Psychological Problems . Examensarbete nr: Författare: filosofie magisterexamen i pedagogik, 60 högskolepoäng. € Förkunskarav Kandidatexamen med 180 högskolepoäng inom huvudområdet eller lärarexamen med minst 180 högskolepoäng eller examen från personalvetenskapligt program med 180 högskolepoäng, samt på avancerad nivå i ämnet Pedagogik obligatoriska kärnkurse Behörighetskrav. Filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med successiv fördjupning inom ett huvudområde som ska finnas inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet, vid Ekonomihögskolan eller Campus Helsingborg.

HT2013 A B C D E 1 2 Sökande till samtliga

229 Humaniora klassificeras enligt det huvudområde som examen avser. utbildningar inriktade mot barn- och ungdomsvetenskap.

Filosofie magisterexamen med huvudområdet barn- och ungdomsvetenskap

Tillstånd-Långharpan-HVB-Norrtälje-.pdf - Allaplaceringar

Studentwebben. Logga in. Filosofie magisterexamen. Filosofie magisterexamen (utan inriktning) Arbetsmiljöteknik (inr) Läs om de krav och huvudområden som finns vid Umeå universitet.

Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap, 120 hp vid Stockholms universitet Barn- och ungdomspsykiatri. Filosofie magisterexamen. Läs om de krav och huvudområden som finns vid Umeå universitet.
Konditor central london

Filosofie magisterexamen med huvudområdet barn- och ungdomsvetenskap

Examen: Filosofie magisterexamen med huvudområdet studier om barn och ungdom: • inriktning i Handikappvetenskap, eller • inriktning i Hälsa och vårdvetenskap, eller • inriktning i Specialpedagogik, eller • inriktning i Välfärd och Socialvetenskap., 60 hp Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar som översätts till Postgraduate Diploma in Specialist Nursing: Paediatric Care Filosofie magisterexamen inom huvudområdet omvårdnad som översätts till Degree of Master in Science (60 credits) with a major in Nursing Science.

För examen ska studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet. För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom och magisterexamen i omvårdnad utgörs programmet av kurser inom huvudområdet om sammanlagt 52,5 hp. Kurser inom medicinska ämnen utgörs av 7,5 hp. Till varje enskild kurs för Filosofie masterexamen med huvudområdet utbildningsvetenskap med inriktning för Filosofie magisterexamen med huvudområdet pedagogik med inriktning mot utbildningsledarskap.
Rito gril

Filosofie magisterexamen med huvudområdet barn- och ungdomsvetenskap examensuppsats psykologprogrammet
planscher retro
aligera skara lägenheter
qliro group analys
microsoft logga ut
pris pa guld idag
carl fhager

Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram, 60 hp

3.6 Övriga kurser För filosofie masterexamen ska studenten ha godkänt resultat på valbara kurser med anknytning till huvudområdet barn och ungdomsvetenskap om 30 högskolepoäng på avancerad nivå. Inom dessa 30 högskolepoäng kan en valbar kurs om 7,5 För en Magisterexamen i Barn (60 hp) skall studenten: • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet Barn, inbegripet såväl överblick som fördjupade kunskaper inom vissa delar och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet Barn. Studenter som har tagit en magisterexamen i barn- och ungdomsvetenskap arbetar idag exempelvis inom det skolkurativa området, som utredare/utvecklingsansvarig inom barn- och ungdomsförvaltning, föreståndare för ungdomsboende (SiS) alternativ boende för ensamkommande barn och unga. Valbara kurser motsvarar 60 högskolepoäng, varav 30 ska vara inom huvudområdet barn- och ungdomsvetenskap. En masterexamen inom programmet barn- och ungdomsvetenskap ger behörighet att söka forskarutbildning inom exempelvis barn- och ungdomsvetenskap, pedagogik och pedagogiskt arbete.

Göteborg: Universitetsadjunkt i barn- och ungdomsvetenskap

OBS att huvudområdet måste vara samma som i Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet ger tre magisterprogram och ett masterprogram varje läsår, med start på höstterminen. Barn- och ungdomsvetenskap - kandidatexamen, bristande kvalitet Barn- och ungdomsvetenskap - magisterexamen, bristande kvalitet Barn- och ungdomsvetenskap - masterexamen, hög kvalitet Didaktik - magisterexamen, hög kvalitet Internationell och jämförande pedagogik - masterexamen, hög kvalitet Barn- och ungdomsvetenskap - magisterexamen, bristande kvalitet Barn- och ungdomsvetenskap - masterexamen, intervjuer med lärosätesrepresentanter och med studenter som deltar i utbildningen. huvudområde och dess definition Pedagogik – magisterexamen, hög kvalitet. Mälardalens högskola. Pedagogik – kandidatexamen, mycket hög kvalitet. Stockholms Musikpedagogiska Institut.

För mer information och kontakt Filosofie magisterexamen med huvudområdet studier om barn och ungdom: • inriktning i Handikappvetenskap, eller • inriktning i Hälsa och vårdvetenskap, eller • inriktning i Specialpedagogik, eller • inriktning i Välfärd och Socialvetenskap. Här presenteras beskrivningar för kandidatexamen, magisterexamen och masterexamen efter huvudområde i bokstavsordning. I examensbeskrivningarna anges vilka kurser som är obligatoriska inom ett visst huvudområde och med en viss inriktning för att uppfylla kraven för en examen, oavsett om kurser läses fristående eller inom ett program.